Пользовательское соглашение

Пользовательское соглашение

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір публічної оферти (надалі «Договір») є, відповідно до чинного законодавства України, офіційною публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Айтрак» (надалі «Продавець») укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційно, тобто через Сайт шляхом оформлення замовлення на Товар (и), і розміщується на офіційному інтернет-сайті Продавця  itruck.com.ua. (далі - «Сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. В даному Договорі, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:

o      «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети, розміщені на Сайті;

o      «Сайт» - інтернет - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованими Продавцем описами Товарів на фотознімках, з допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.

o      «Продавець» - Товариство з обмеженою відповідальністю “Айтрак”, яке реалізує Товари, представлені на Сайті.

o      «Покупець» - особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

o      «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати за допомогою платіжної картки.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.

3.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів на Сайті, у тому числі:

o    добровільний вибір Покупцем товарів на Сайті;

o    самостійне оформлення Покупцем замовлення на Сайті;

o    оплата Покупцем замовлення, оформленого на Сайті;

o    обробку та доставку Замовлення Покупцю на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті через форму кошика, або оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів на Сайті.

4.2. Термін формування Замовлення складає не більше, ніж 3 робочих дні з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня після вихідного.

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець оплачує Замовлення у розмірі 100% (ста відсотків)вартості обраних Товарів безготівковим розрахунком.

6. Строк, вартість та умови доставки замовлення

6.1. Доставка замовлення здійснюється транспортом Продавця за рахунок Покупця  в зазначений у Замовленні Покупцем термін після фактичної оплати товару.

6.2. В разі неможливості з боку Покупця отримати товар в обумовлену дату і час, нова дата доставки одноразово узгоджується з Покупцем в телефонному режимі, за умови, що нова дата доставки не може бути пізніша 2 (двох) робочих днів від дати першої доставки.

6.3. У разі повторного неотримання товару Покупцем, з причин, не залежних від Продавця, замовлення анулюється і підлягає повторному оформлення на сайті Продавця. При цьому 100% передоплата, здійснена Покупцем, повертається на умовах, визначених цим Договором.

Права та обов'язки сторін

7.1. Продавець зобов'язаний:

o    виконувати умови цього Договору;

o    виконувати Замовлення Покупця у разі здійснення ним оплати на умовах цього Договору;

o    передати Покупцеві Товари у відповідності з обраним зразком в Інтернет-магазині та здійсненим Замовленням;

o    перевірити якісні і кількісні характеристики Товарів під час їх упакування на складі Продавця.

7.2. Продавець має право:

o    в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.3. Покупець зобов'язаний:

          o    своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.4. Покупець має право:

        o   вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Покупець та Продавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

o    змінення виробником Товару його зовнішнього вигляду;

o    за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів та інших електронних засобів;

o    за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;

o    за затримки та перебої в наданні послуг (обробки замовлення і доставку товару) за цим Договором, які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;

o    за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем у зв’язку із здійсненням Замовлення, за допомогою доступу до мережі Інтернет;

o    за передачу Покупцем своїх персональних даних та ідентифікаторів в мережі (адресу електронної пошти, паролю від неї тощо)

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (у тому числі якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають виконання цього Договору або об'єктивно перешкоджають йому, настання яких Продавець та Покупець не могли передбачити і попередити заздалегідь.

8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Порядок здійснення прийому товару. Рекламації.

9.1. Порядок прийому Покупцем партії Товару по номенклатурі, кількості і якості від Продавця, порядок пред'явлення Покупцем претензій, що виникли в результаті прийому партії Товару, і оформлення повернення Товару Продавцю узгоджений Сторонами письмово до цього Договору.

9.2. У разі проведення технічної експертизи Товару, Покупець погоджується з тим, що дослідження Товару можуть відбуватися методом руйнування та оплачує 100% вартості технічної експертизи. Якщо в результаті таких досліджень Товар визнається якісним, претензії Покупця, пов'язані з якістю даного Товару не підлягають задоволенню.

9.3. Особливості прийому і пред'явлення рекламацій по автошинах до транспортних засобів:

9.3.1. У разі виявлення дефектів в якості Товару при його прийомі, є обов'язковим складання Покупцем Акту, який  ( у разі  виявлення дефекту)  надає  Продавець, з детальним описом дефекту і фактичних обставин його виявлення і передача його факсом менеджерові по рекламаціях Продавця не пізніше 48 годин з моменту виявлення дефекту. Претензія Покупця приймається Продавцем тільки в тому випадку, якщо встановлено, що Товар проданий Покупцеві Продавцем  ТОВ «АЙТРАК» - ідентифікація проводиться або за номером колеса, або по накладній.

У разі виявлення дефекту в процесі обробки, підготовки до монтажу, в процесі монтажу, випробування, використання і зберігання шини, причиною яких може бути неналежна якість, повідомлення представника Продавця – менеджера по рекламаціях - обов'язково.

9.3.2. Підставою для ухвалення Продавцем рішення про визнання претензії є висновок технічної експертизи про причини виникнення дефекту, видане особою, сертифікованою в Системі «УКРСЕПРО».

9.3.3. Покупець має право самостійно звернутися до однієї з осіб, вказаних в п. 9.3.2. Договору, для проведення технічної експертизи дефектного Товару і надати Продавцеві висновок. В цьому випадку термін прийняття Продавцем рішення про визнання претензії – 7 (сім) календарних днів з дня надання висновку.

9.3.4. Продавець може самостійно або за письмовим зверненням Покупця, ініціювати проведення якою-небудь особою, вказаною в п. 9.3.2. Договору, технічної експертизи дефектного Товару. В цьому випадку, для розгляду Продавцем претензії за якістю, Покупець зобов'язаний надати Продавцеві дефектний Товар і комплект супровідних документів. Термін прийняття Продавцем рішення про визнання претензії – не більше 10 днів з дня отримання Продавцем Товару і всього комплекту супровідних документів.

9.3.5. У разі не визнання претензії Покупця за результатами технічної експертизи – Продавець повертає Товар Покупцеві. Вартість технічної експертизи в цьому випадку не повертається.

9.3.6. У разі визнання претензії, Продавець компенсує вартість такого Товару по залишковій глибині протектора та компенсує вартість технічної експертизи.

10. Гарантії.

10.1. Продавець гарантує якість протягом 24 місяців. Зазначений термін обчислюється з моменту поставки Товару Покупцеві згідно з видатковою накладною.

Гарантійний термін служби автошин - 3 роки з дати виготовлення, згідно нормативної документації заводу-виробника.

10.2. Підписанням цього Договору Покупець підтверджує, що до моменту його підписання йому були роз'яснені порядок, терміни і межі надання гарантії, а також умови збереження гарантійних зобов'язань Продавця на Товар, і погоджується з ними.

10.3. Гарантійні зобов'язання Продавця зберігають свою силу тільки за умови дотримання Покупцем правил і вимог по зберіганню, перевезенню, монтажу і експлуатації, приведених у відповідному паспорті або інструкції на Товар, а також за умови установки Товару на Станціях технічного обслуговування, що мають дозвіл органу місцевого самоврядування на здійснення відповідної діяльності (при настанні гарантійного випадку Покупець зобов'язаний надати копію вказаного дозволу Продавцеві).

10.5. Сторони домовилися про те, що право вибору способу виконання гарантійних зобов'язань залишається за Продавцем.

10.6. Гарантія Продавця не поширюється на нормальне зношення Товару, який не визначений індивідуальними ознаками (ідентифікаційний номер або інші позначення, що дозволяють ідентифікувати вказаний Товар з ряду однорідних Товарів), а також на недоліки Товару, які виникли після його передачі Покупцеві в результаті порушення Покупцем правил експлуатації або зберігання Товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

11. Інші умови

11.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір за умови попередньої публікації його на Сайті.

11.2. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних»  2297-VI від 01.06.2010.

11.3. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами цього Договору і є фактичною датою укладення договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.

11.4. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

11.5. Повернення коштів за товар, який не був доставлений з будь-яких причин, провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця на юридичну адресу Продавця, на картковий рахунок Покупця вказаний ним у Заяві про повернення грошових коштів, на протязі 10-ти банківських днів з дати отримання такої заяви Продавцем.

12. Строк дії договору

12.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем оплати 100% (ста відсотків) оплати вартості Товару (акцепту) за Замовленням і діє до повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем, за винятком випадків його дострокового розірвання.

12.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Продавця і Покупця до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (100% передоплати замовлення) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві, складеній і відправленій згідно пункту 11.5. цього Договору.(063) 348 99 68 |

afendi.olena@itruck.com.ua

ПН - ПТ: 9:00-18:00 |
Моя корзина
0 товаров
На сумму 0 грн.